Έργα για τον πολιτισμό

Καινοτόμες δράσεις για τον πολιτισμό σε σύνδεση με την τεχνολογία, την έρευνα και την εκπαίδευση

Ανάπτυξη

Ανάπτυξη προτάσεων, υλοποίηση έργων και δράσεων για τον πολιτισμό

Σχεδιασμός

Σχεδιασμός στρατηγικής για πολιτιστική επιχειρηματικότητα

Εφαρμογή

Εφαρμογή και εκμάθηση πολιτιστικής τεχνολογίας και ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών

MET artnet

Γραφείο πολιτισμού & δημιουργικός χώρος στην Αθήνα

Εταιρεία

Η ΜΕΤ artnet είναι μια νεοσύστατη εταιρεία με έδρα την Αθήνα που δραστηριοποιείται στον τομέα του πολιτισμού σε σύνδεση με τις νέες τεχνολογίες, την εκπαίδευση και την έρευνα. Η δράση της εστιάζεται στη δημιουργία και επιμέλεια προτάσεων και προγραμμάτων για ψηφιακά αρχεία, χώρους και διοργανώσεις.

Χώρος

Παράλληλα ξεκινά τη λειτουργία ενός νέου υβριδικού εργασιακού χώρου για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς των Πολιτιστικών - Δημιουργικών Βιομηχανιών και για προετοιμασία έργων παραστατικών τεχνών.

Όραμα

Όραμά της ΜΕΤ artnet είναι να μεταμορφώσει την επαφή με τον πολιτισμό σε διαδραστική εμπειρία με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών, με προτεραιότητα την ισότιμη πρόσβαση, τη μάθηση και την ψυχαγωγία.

Στόχος

Η εταιρεία στοχεύει στη δικτύωση ανερχόμενων και αναγνωρισμένων φορέων και επαγγελματιών, στην αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων που δίνουν η πολιτιστική τεχνολογία και οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και στην προώθηση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας σε τομείς των Πολιτιστικών - Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Έργα και εκδηλώσεις

Μπορείτε να βρείτε μια επιλογή έργων και εκδηλώσεων από τον διεθνή χώρο του πολιτισμού και των τεχνών στην επιμελητική πλατφόρμα are.na
Code of Conduct

Η ΜΕΤ artnet καλωσορίζει επισκέπτες όλων των φύλων, εθνικοτήτων, ηλικιών, ικανοτήτων και πεποιθήσεων. Οι διαχειριστές υποστηρίζουν το ισότιμο περιβάλλον και επιδιώκουν τη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας χωρίς αποκλεισμούς σε όλους τους πολιτιστικούς χώρους, φυσικούς και εικονικούς. Oι διαχειριστές ζητούν από τους συνεργάτες και επισκέπτες να σέβονται τα ζητήματα ενσωμάτωσης και ισότητας, και έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διατηρηθεί ένα φιλόξενο περιβάλλον για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κώδικα συμπεριφοράς, τις πολιτικές συμμετοχής και αντιμετώπισης ενοχλήσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της πρωτοβουλίας Ada.